ERKEL FERENC MÚZEUM KIÁLLÍTÓHELYEK
Erkel Ferenc Múzeum bemutatása
Jegypénztárak
Kiállítóhelyek nyitvatartása
Egyéb kulturális ajánló
VIRTUÁLIS SÉTA A GYULAI KIÁLLÍTÓTERMEKBEN

A földszintes polgárház a 19. század elején épült barokk stílusban, jegyz?i lakásként. A házba dr. Ladics György jogász feleségével ifjú házasként költözött, majd utódai itt éltek a múzeummá alakításig. A hagyomány?rz? családban öt generáción át megmaradtak az életmódjukat tükröz? bútorok, tárgyak, öltözékek s a szellemi életükr?l tanúskodó emlékek. A város az épület és a gy?jtemény felvásárlása után a házban múzeumot hozott létre.

Túlzás nélkül állítható, hogy a Ladics család hagyatéka különleges értéke Gyula városának, s a maga nemében egyedülálló történeti forrása és dokumentuma a vidéki polgárság életének a dualizmus kori és a két világháború közötti Magyarországon. Míg a paraszti életmódot és lakáskultúrát bemutató tájházak rendszere, az egész országot behálózza, és a társadalmi paletta másik oldalát megjelenít? szépen berendezett nemesi, f?úri otthonokra is találhatunk példákat, addig a polgárság világának a Ladics Ház az egyedüli teljesen berendezett tanúja. Hazánkban nincs más hasonló komplexitású polgári együttes, melynek keretében úgy a tárgyi, mint az irattári, dokumentációs anyagok egységesen megmaradtak volna. A hagyaték magába foglalja a család XIX. század elején épített lakóházát annak teljes bútorzatával, a családtagok használati és személyes tárgyait, valamint a családi könyvtárat és dokumentumgy?jteményt. Általa megismerhet?vé válik a dualizmuskori, illetve a két világháború közötti Magyarország polgári kultúrájának teljessége.

A Ladics Házban, mint önálló múzeumi egységben a vidéki módos polgárság tárgyi kultúrája egy teljesen berendezett polgári otthon formájában már 1989 óta várja a látogatókat. Ez a forma azonban nem, vagy csak igen kis mértékben kínál lehet?séget a mintegy háromezer kötetes családi könyvtár és az ötezer tételt is meghaladó dokumentumgy?jtemény közkincsé tételére, hiszen az egyes szobák enteri?r típusú berendezése során esetleg néhány könyv, családi fotó vagy oklevél bemutatására kínálkozik mód. A lakáskultúrán túlmen?en a polgári életforma olyan fontos területei maradnak így rejtve, mint az ünnepi élet, társasági élet, m?vel?dés, szabadid?s tevékenységek, utazás, kirándulás stb. Szintén homályban marad a ház eredeti tulajdonosainak, a Ladicsoknak a családtörténete is. Ezt a hiányt igyekszik pótolni az irattári és könyvtári anyag már digitalizált részének bemutatása a Ladics-hagyatéknak szentelt honlapon, melyet erre a linkre kattintva tekinthet meg.

PROGRAMNAPTÁR
OKOSTELEFONOS MOBIL ESEMÉNY- és PROGRAMAJÁNLÓ